– Vi fikk samtykke fra Guinea om å inspisere tråleren som har fisket ulovlig i Smutthullet. Dette er noe som ikke har vært prøvd tidligere og gir et kraftig signal om at Norge ikke aksepterer tjuvfiske, sier fungerende pressetalsmann i Utenriksdepartementet (UD), Frode Overland Andersen til NTB.

Regjeringen ga onsdag Kystvakten klarsignal til å borde tråleren «Kabou» etter at flaggstaten Guinea godkjente en slik bording overfor norsk UD.

Men før tillatelsen til bording kom, var tråleren allerede på vei gjennom fiskevernsonen utenfor Bjørnøya. Dermed slapp «Kabou» unna arrestasjon i denne omgang.

Vil ikke forfølges

– Et skip som foretar vanlig seilas, kan ikke inspiseres av norske myndigheter. Båten må utføre fiskeriaktivitet for at vi kan borde, opplyser sjef for operasjonsavdelingen ved Kystvaktskvadron Nord, Lars Kjøren, til NTB.

Midt på dagen torsdag befant tråleren seg vest for Bjørnøya.

– Fartøyet har satt en kurs som underbygger påstanden om at det er på vei til flaggstaten Guinea. Det fisker ikke, sa Brigader og stabssjef ved landsdelskommando Nord-Norge, Tor Sæther til NTB torsdag kveld.

Sæther sa sent onsdag kveld at dersom «Kabou» vender tilbake til Smutthullet og fortsetter fisket, vil Kystvakten benytte avtalen med Guinea.

Flere navn

Det er ikke lenge siden rederiet punget ut med 3 millioner kroner i bot til norske myndigheter. Tråleren, som også er kjent under navnet «Joana», ble bordet i Smutthullet 29. juni fordi det var mistanke om at skipet var statsløst. Skipet ble deretter bøtelagt for manglende føring av fangstdagbok, trålfiske med for liten maskevidde, for å ha lagt fram uriktige eller falske skipsdokumenter og for ikke å ha etterkommet ordre fra Kystvakten om å stanse og trekke inn trålen.

Rederiet som eier skipet, vedtok et forelegg på 350.000 kroner og inndragning av over 3 millioner kroner etter det ulovlige fisket.

Deretter vendte «Joana» rett tilbake til Smutthullet, men nå som «Kabou».

Straffeforfølgelse

Norske myndigheter satser nå på å straffeforfølge «Kabou» så snart tråleren legger til havn.

– Muligheten for straffeforfølgelse vil avhenge av i hvilken havn den legger til, sier Andersen.

Fiskarlaget har tidligere uttalt at Kystvakta må gå hardere til verks mot trålere som driver ulovlig fiske. Deres forslag er å kutte trålen.

«Kabou» har seilt under mer enn ett flagg. Før innseiling til Aveiro i Portugal lørdag den 14. januar skiftet fartøyet «Kabou» flagg fra staten Togo til staten Guinea. Etter avgang fra Aveiro den 15. mai skiftet fartøyet tilbake til flagg fra Togo. Den 22. mai i det internasjonale farvannet Smutthavet skiftet fartøyet flagg fra Togo til Sao Tome og skiftet samtidig navn fra «Kabou» til «Joana». Senere, i avhør i Norge, sa kapteinen at fartøyet faktisk het «Kabou».