Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS har ingen tro på nye forhandlingsrunder i sommer. KS har ingen planer om å ta initiativ til nye samtaler med Unio og Utdanningsforbundet, heller ikke av uformell karakter.

VIL IKKE FORHANDLE: Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS (i midten).
SCANPIX

— Nei, det ser jeg ingen grunn til. Vi strakk oss langt og brukte mye tid og ressurser på å komme fram til en forhandlingsløsning som begge parter kunne anbefale. Nå er vi litt i villrede, sier Sundnes.

Han mener kommunene må forberede seg på en større lærerstreik fra høsten av.

Forhandlingsløsningen i Oslo kommune fikk tilslutning fra lærerne i uravstemning, men å bruke denne som grunnlag for ny enighet i KS blir neppe aktuelt.

Årsaken er at Oslo-skolen kun skal ha forsøk med nye arbeidstidsordninger, mens KS mener tiden nå er inne for permanente og landsdekkende løsninger.

73 prosent av de stemmeberettigede medlemmene av Utdanningsforbundet i KS-området stemte nei til meklingsresultatet som forelå i slutten av mai. Dermed blir det storstreik i skolen over sommeren.

KS-området omfatter alle norske kommuner med unntak av Oslo.