— Slike represalier vil etter min mening ikke være noe konstruktivt bidrag til å løse problemet, sier Kvaløy til NTB.

Han understreker at KS er enig i statsrådens og Stortingets målsetting om at det skal koste mindre for foreldre å ha barn i barnehage.

— Vi har også oppfordret kommunene til å følge opp intensjonene i Stortingets barnehageforlik. Men jeg tror ikke det er veien å gå å trekke tilbake barnehagetilskuddet, sier Kvaløy.

Han sier det vil være mer konstruktivt om kommunesektoren og statsmyndighetene forsøker å finne en løsning gjennom forpliktende avtaler om å følge opp barnehageforliket.

— Kommuner som ikke opptrer slik Dåvøy og vi oppfordrer til, gjør det ikke av vrangvilje. De gjør det fordi kommunesektoren totalt er underfinansiert, sier Kvaløy.

Han sier KS vil lansere forslag til konstruktive løsninger på det neste konsultasjonsmøtet som er berammet med statsråden .

Statsrådens trussel

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) ber fylkesmennene om å utbetale barnehagetilskuddet til kommunene bare for august og september, ikke ut hele året. I mellomtiden skal hun undersøke bruken av midlene.

Statsråden skal innen utgangen av august få kartlagt om kommunene bruker barnehagetilskuddet fra staten som de skal.

Innen kort tid skal hun også vurdere om det er juridisk mulig å stanse utbetaling til de kommunene som ikke lar pengene gå til barnehagene.

— Jeg stiller meg uforstående til at noen kommuner bruker barnehagepenger til andre formål. Kommunene ber om overstyring når de ikke bruker pengene som forutsatt, sier statsråden til Aftenposten.

750 millioner

Noen kommuner benytter anledningen til å trekke sitt eget tilskudd til private barnehager fordi statstilskuddet er øket. Reaksjonen fra statsråden kan bli at en større andel av statstilskuddet går til private barnehager.

Kommunene har fått et ekstra statstilskudd på 750 millioner kroner for at foreldrebetalingen i barnehagene skal bli lavere. Fra 1. august steg statstilskuddet til kommunale barnehager med 19 prosent, til private med 33 prosent. Det betyr en prisnedgang på henholdsvis 900 og 1.500 kroner.

(NTB)