— Vi har sett på det svenskene har gjort og foreslått en ordning som vi mener vil fungere bedre for Norge, sier Kjetil Bjørklund i Kommunenes Sentralforbund (KS).

Vedtaket, som ble gjort i KS i begynnelsen av november, vil innebære at staten kjøper utslippsreduksjoner i kommunene. Den enkelte kommune setter opp en plan over de feltene der de ønsker å kutte, for eksempel gjennom transport, avfallshåndtering og alternativ energi. Når dette er gjennomført og utslippsreduksjonen er et faktum skal kommunen få penger som tilsvarer klimakuttet.

— I utgangspunktet gis betalingen i etterkant. Noe av poenget er at det skal være attraktivt å gjennomføre tiltaket. Kommunen skal også disponere overskuddet fra prosjektet, så det blir godt betalt, sier Bjørklund.

Ifølge KS vil ordningen koste mellom to og fire millioner kroner og redusere norske utslipp med opp til åtte millioner tonn. Vedtaket fra KS må behandles politisk før det eventuelt kan bli en realitet.

— Vi er spesielt opptatt av arealbruk og samordning av transportsektoren. Det er viktig at folk bor i nærheten av et kollektivt knutepunkt, sier han.

Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet vil ikke ta stilling til om forslagene fra KS er gjennomførbare, men berømmer arbeidet som er gjort.

— KS har kommet med flere gode forslag når det gjelder klimasatsing i kommunene. Dette er absolutt ett av dem, sier hun.

Byråd Lisbeth Iversen synes også at forslaget fra KS er interessant.

— Det kan være krevende å få penger til klimatiltak over statsbudsjettet, og dette kan se ut til å være et godt alternativ. Når man vet at man får pengene igjen når prosjektet er ferdig, blir handlingsrommet større, sier hun.