— Vi skal raskt finne ut om både konsekvensene og kostnadene, men vi merker oss at flere av forslagene til KS og de øvrige arbeidsgiverorganisasjonene har fått gjennomslag, sier administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng.

Hun sier det må kartlegges grundig hvilke konsekvenser en forlenget arbeidsgiverperiode vil få for spesielt mindre kommuner og kommunale bedrifter.

— KS er positiv til økt bruk av gradert delvis sykmelding. Når full sykmelding blir unntaket får legene en mer aktiv rolle med å redusere sykefraværet, sier Vågeng.

Hun synes det også er positivt at utvalget følger opp innspillene fra arbeidsgiverorganisasjonene om raskere tiltak overfor den sykmeldte.