FÅ OVERSIKT: Disse skolene må stenge

Utdanningsforbundet har tatt ut 5500 lærere i streik fra førstkommende mandag. Hege Mygland, avdelingsdirektør i KS forhandling, sier de ikke var helt forberedt på uttaket.

— Opptrappingen var ventet, men at den kom akkurat onsdag, kom noe overraskende på oss, sier hun.

Fornøyd med 7,5 timers-kravet

Torsdag sa forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes til NRK at det ikke var KS sitt forslag at lærerne skal være 7,5 timer på skolen hver dag.

I sin pressemelding etter at partene ble enige i mai, var likevel punktet om mer tilstedeværelse på skolene et av punktene KS var godt fornøyde med.

Dette bekrefter også Mygland.

— Utgangspunktet vårt før vi gikk inn i forhandlingene, var at vi ønsket en arbeidstidsavtale som ga bedre mulighet til pedagogisk og administrativ ledelse ved skolene, mer kompetanseutvikling og mer samarbeid. Ingen av partene kom noen gang så langt at vi rakk å legge frem helt konkrete tekstlige endringer til tariffavtalen, så det var via meklingsmannen at forslaget om 7,5 timersdag kom. Vi vurderte at det ivaretok våre mål, sier hun. - Men dere har sagt at dere ønsker at lærerne skal være mer på skolen.

— Det er helt riktig, og det kan være lett å sette likhetstegn mellom dette. Det var altså den konkrete ordlyden i det anbefalte forslaget som ikke kom fra oss. Men det ivaretar noe som er viktig for oss, sier hun.

Stoler ikke på KS

Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag, stoler ikke på at utspillene fra KS om 7,5 timer egentlig signaliserer en reell bevegelse.

— Hvis KS fortsatt står på det grunnleggende prinsippet om at tiden lærerne disponerer selv skal reduseres kraftig, så kommer vi ingen vei. Dette er et kjernespørsmål om lærernes egne faglige autonomi fortsatt skal opprettholdes, sier hun.

Paulsen reagerer også på at Sundnes legger ansvaret for punktet om 7,5 timer over på riksmeklingsmannen.

— Hvis dette virkelig er et arbeidsuhell som har ført til at dette punktet er blitt fastlåst, sier han egentlig at hele konflikten kunne vært unngått med bedre kommunikasjon, sier hun.

Paulsen frykter at det hele bare er et spill om ord.

— Hvis KS mener at ordlyden skal justeres, men at prinsippet skal opprettholdes, kommer vi ikke videre, sier hun, og legger til:

— Men vi skal inn til nye samtaler. Og vi vil møte med konstruktiv innstilling.

Planlegger streik

Disse samtalene håper hun vil finne sted tidlig neste uke.

— Nå har kunnskapsministeren innstendig bedt oss om å unngå en konflikt som rammer undervisningen, og da må det skje noe tidlig neste uke, sier Paulsen.

Norsk lektorlag har ennå ikke tatt ut noen av sin medlemmer i streik. De har likevel brutt kontakten med arbeidsgiver, og varslet uttak ved skolestart. Dette står ved lag, sier Paulsen.

— Parallelt som vi nå jobber med å finne en løsning, vil vi planlegge opptrapping av streik.

KS: Lærerne gjør en kjempejobb

Mygland vil ikke gå inn i hvilke krav de vil sette i forhandlinger, men sier at KS er klar til å stille hos mekleren så snart de blir innkalt.

— Foreløpig er det vanskelig å si hvor langt fra hverandre vi står. Det kan vi ikke vurdere før vi har møttes.

Konflikten er omtalt som en tillitskrise mellom lærerne og arbeidsgiverorganisasjonen, men Mygland sier KS har full tillit til norske lærere.

— De gjør en kjempejobb hver dag. Det har aldri vært uttrykt annet enn stor tillit og stolthet fra vår side, sier hun.

Gro Elisabeth Paulsen i Norsk lærerlag mener KS ikke har nådd ut med den beskjeden så langt.

— Alle som underviser, vet at det er stor forskjell på det man har intensjon om å si, og det den andre faktisk oppfatter. Da må man prøve på nytt, og prøve bedre, sier hun.

Støtter du streiken? Diskuter under: