FNs menneskerettighetskommisjon har allerede fastslått at det særnorske kristendomsfaget (KRL – kristendom, religion og livssyn) bryter med menneskerettighetene. Nå skal også Den europeiske menneskerettighetsdomstolen behandle saken, skriver Aftenposten.

Konflikten startet da alle barn fra 1997 ble tvunget til å følge kristendomsundervisningen i skolen. Åtte familier bestemte seg for å prøve saken, men tapte i samtlige norske instanser.

Etter tapet i Høyesterett, anket fire familier inn for FN-kommisjonen i Genève og de øvrige anket til Strasbourg-domstolen.

Foreldrenes prosessfullmektig, advokat Lorentz Stavrum, er glad for at saken skal behandles i Strasbourg. Domstolen gir blant annet grunnlag for å søke erstatning.

– Men det har hele tiden vært prinsippene, ikke pengene, som har vært viktig i denne saken, påpeker han overfor Aftenposten.