Befalets Fellesorganisasjon godtar ikke at soldatene kun får to avtalefestede hjemreiser på et helt år ute, skriver Dagsavisen.

– Det bør være i Forsvarets interesse å gjøre jobben i Kosovo så attraktiv som mulig. Det er blant annet derfor vi krever flere hjemreiser for dem som er ute, sier forhandlingsleder Jimmy Bjerkansmo i Befalets Fellesorganisasjon. Han vil gjerne se nærmere på den finske modellen. Finske soldater får reise hjem hver femte uke på chartrede fly.

I sommer sender Telemarksbataljonen ut den fjerde norske KFOR-kontingenten. Styrken er på 1.100 mann og tanken er at soldatene skal være i Kosovo sammenhengende i to ganger seks måneder. To måneder etter avreise får de tilbud om å forlenge kontrakten til juni 2002, skriver Dagsavisen.

NTB