– Vi er på jakt etter det også. Vi er ikke interessert i at noen blir uskyldig dømt, sier statsadvokat Tor Christian Carlsen til NTB.

Derfor vil David Toska – som mange av de andre tiltalte – få spørsmål både fra aktoratet og fra flere forsvarere om hvem som er den eller de påstått uskyldige. Toska vet svaret. Han kan – hvis han vil – bidra til å hindre at uskyldige blir dømt til lang fengselsstraff eller forvaring.

– Godt lukket

Flere tiltalte har i sine forklaringer hevdet at det sitter uskyldige på tiltalebenken. Bare to har vært villige til å nevne navn. Johnny Thendrup har sagt at hans bror Thomas ikke var med på ranet. Erling Havnå har sagt at hans kamerat Alf Henrik Christensen ikke deltok.

I tillegg til Christensen og Thomas Thendrup hevder også Ikmet Kodzadziku og Metkel Betew at de ikke deltok i ranet i Stavanger 5. april 2004. Påtalemyndigheten tror ikke på noen av disse opplysningene.

– Vi har foreløpig ikke endret oppfatning om den tiltalebeslutningen som er tatt ut, sier Tor Christian Carlsen.

Han venter ikke at Toska vil utpeke noen bestemte personer som uskyldige, og viser til Toskas frie forklaring sist onsdag.

– Den tyder på at David Toska vil være godt lukket denne gangen også, sier Carlsen.

Vanskelig dilemma

David Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, forklarte etter rettsmøtet onsdag hvorfor hans klient hittil ikke har villet svare på slike spørsmål.

– Speilvending av frifinning er en skyldutpeking. Det er sånn dessverre. Sier man hvem som er uskyldig, sier man også hvem som er skyldig, sa Storrvik.

I Stavanger tingrett i fjor høst tok David Toska det standpunkt at han bare ville snakke om sin egen rolle i ranet. I forklaringen onsdag snakket han også om tiltalte som selv har tilstått. I løpet av de neste tre dagene vil det bli klart om han motstår presset når aktor og forsvarere prøver få ham til å fortelle mer om de fire som fortsatt nekter – Thomas Thendrup, Christensen, Kodzadziku og Betew.

Intern informant

Et annet sentralt tema i de neste dagers utspørring av David Toska blir etter alt å dømme hvem som ga Toska intern informasjon om NOKAS i månedene før ranet. I forklaringen onsdag bekreftet Toska at han fikk slik informasjon.

– Jeg vet jeg har spor jeg kan forfølge i Stavanger, sa Toska som en del av begrunnelsen for å velge Rogaland da han flyttet fra Oslo høsten 2003.

Etter rettsmøtet onsdag skapte advokat Øystein Storrvik visse forventninger hos pressefolk om at David Toska i sin videre forklaring vil fortelle mer om informanten med interne opplysninger om NOKAS.

Ransutbyttet

Aktoratet – mer enn forsvarerne – vil ganske sikkert i utspørringen av Toska prøve å få fram flere opplysninger om hvor det er blitt av de cirka 50 millioner kroner av ransutbyttet som ennå ikke er kommet til rette. Ranerne fikk med seg 57 millioner kroner, som David Toska talte opp på en ukjent adresse på Østlandet.

– Jeg treffer alle i Oslo, alle som har deltatt. Pengene blir stort sett delt ut – stort sett, forklarte Toska onsdag.

Denne forklaringen stemmer dårlig med det andre tiltalte har forklart om hva de har mottatt. Men fordelingsnøkkelen er ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvor mange som skulle dele, eller hvor stor andel Toska valgte å beholde selv.

VET SVARET: Toska vil blant annet bli spurt om påstått uskyldige.
HANSEN, ALF OVE