Utstyret har vist seg upålitelig i noen kontroller.

Stortingsrepresentant Jørn L. Stang (Frp) spurte også om hun ville sørge for at kjøring med mellom 0,2 og 0,4 promille blir bøtelagt likt over hele landet.

Justisministeren svarte at det ikke er kjent at det foreligger tekniske feil på alkometrene. Forutsetningen for korrekt måleresultat er at instrumentet er riktig innstilt, og at bilføreren ikke nettopp har spist for eksempel konfekt med litt alkohol eller brukt munnspray.

Det er ikke aktuelt med lik straff for lavpromillekjøring over hele landet, fastslår Hanne Harlem. Straffutmålingen i promillesaker fastsettes konkret i det enkelte tilfelle, og avhenger blant annet av promillens størrelse, eventuelle skjerpende momenter og personlige forhold. Boten skal dessuten fastsettes utfra den enkeltes personlige økonomi.NTB