— Dette er en avgjørelse i en straffesak som er påtalemyndighetens område. Jeg er gjort kjent med Riksadvokatens henleggelse, men har selvsagt ingen kommentar til de vurderinger som er gjort, sier han.

På spørsmål om det var nødvendig at saken tok så lang tid, svarer justisministeren at saksbehandlingen taler for seg.

— Jeg har merket meg av Riksadvokatens uttalelser at det åpenbart var viktig å undergi saken en omfattende og grundig etterforskning og påtalemessig vurdering, sier Dørum. (NTB)