— Etter en så dramatisk hendelse som rammer så mange mennesker, må vi være rustet til å ha en justispolitisk debatt der vi ser på hvordan lovverket og systemet er lagt opp, sier Storberget.

Midt oppi arbeidet med å skaffe nye lokaler til Justisdepartementet som mistet sine lokaler i terrorangrepet, mener han det er viktig å ta tak i dagsaktuelle problemstillinger, skriver Dagens Næringsliv.

— Det er en debatt der ute om fengselsstraff og forvaring, vekslingen mellom de to formene for straff, og en debatt om straffelengde, sier justisministeren.