Den Oslo-baserte organisasjonen som blir ledet av Farid Bouras, fikk en halv million kroner da søknaden ble innvilget, melder Dagsavisen, som har sett nærmere på denne saken.

— Vi vil granske om det er brudd på de forutsetningene som ligger til grunn for tildelingen, sier avdelingsdirektør Håkon Skulstad i Justisdepartementet til Dagsavisen.

De vil også granske organisasjonens utsagn om at den driver meklingsarbeid og voldsforebygging mellom ungdomsgjenger i Oslo. Organisasjonen har også oppgitt at de har politiet som en av sine viktigste samarbeidspartnere.

opererer med et ikke-eksisterende styre av kjendiser, opererer de også med samarbeidspartnere som organisasjonen formelt ikke har noe samarbeid med. Foruten politiet gjelder de blant annet Norges Røde Kors og Kirkens Bymisjon, melder Dagsavisen. Akkurat som Ungdom Mot Vold.

Visepolitimester Roger Andersen i Oslo i Ungdom Mot Volds søknad til Justisdepartementet har lagt inn en anbefaling der han garanterer for at organisasjonen forebygger vold i Oslo.

(NTB)