Justisdepartementet legger rammene for lov og orden i Norge, men helgens episode kan tyde på at byråkratene kanskje burde lese lovtekstene litt nøyere.

For under internfesten i Regjeringsbygget moret en eller flere av deltakerne seg med å kaste store isklumper på forbipasserende, skriver Dagbladet. En restaurantgjest ble truffet i hodet, og politiet måtte rykke ut for å stanse justisfesten.

Tilfeldighetene ville ha det til at statssekretær Jørn Holm akkurat denne fredagen var på patrulje med Oslo-politiet for å se på tilstandene i hovedstaden. Han slapp å rykke ut til sine egne kolleger, men fikk vite at en annen patrulje var sendt til Regjeringsbygget.

— Sånt skal bare ikke skje. Dette er kjempetrist, sier ekspedisjonssjef Anne Kristin Herse til Dagbladet. Selv gikk hun fra festen før klokken 21.