Det forteller juryformannens enke til Aftenposten.

Undersøkelser Aftenposten har gjort viser at en rekke av dem som satt som legfolk i juryen som dømte Moen for 28 år siden nå er avgått ved døden. Det gjelder blant annet juryformannen, Eidar Trulsen, som gikk bort i 2002. Trulsens enke forteller imidlertid at ektemannen flere ganger uttrykte forundring over at Moen kunne ha drept.

– Allerede like etter at dommen falt sa han at han syntes det var veldig rart at Moen skulle ha klart å drepe. Han hadde jo et sterkt handikap i den ene hånden. Men det var jo dette med tilståelsen da. Det var tilståelsen som gjorde utslaget, forteller Aud Sofie Trulsen til avisen.

Også en nabo av Trulsen forteller at den tidligere juryformannen fortalte om sin tvil da Moen-saken kom opp igjen i 2001.

Kommisjonen som skal granske Moen-sakene ledes av jusprofessor Henry John Mæland. Foreløpig har kommisjonen bare fått i oppgave å granske politi— og påtalemyndighetens rolle i sakene.