Fem menn og fem kvinner sitter nå på rådslagningsrommet i Hamar tinghus for å vurdere bevisene etter fire ukers rettssak. En mann og en kvinne ble ved loddtrekning trukket ut og måtte forlate jurybenken, skriver Aftenposten.

Juryen har til nå bestått av 12 personer, som sikkerhet i forbindelse med sykdom, mens det etter loven er ti personer som skal vurdere skyldspørsmålet i lagmannsretten.

sz30aff3.jpg

— Bevisbedømmelsen skal bare bygge på det dere har sett og hørt i retten her. Ingen kjenner bevisene som er presentert bedre enn dere. Svært mange ute gir uttrykk for sitt syn, det skal dere ikke bry dere om, det er ingen som kjenner bevisene bedre enn dere. Dere er de fremste ekspertene på dette pr. i dag.

Det sa lagmann Ørnulf Røhnebæk i sin 30 minutter lange rettsbelæring - en veiledning til juryen som er bindende når det gjelder rettsreglene som må følges.

Saken full av indisiebevis

Lagmannen minnet juryen om deres oppgave - at de skal vurdere det totale bevisbildet før de stemmer ja eller nei til de to spørsmålene; om Rune Øygard har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og om han har hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

— Saken vår synes full av indisiebevis, sa lagmannen, og brukte funn av fingeravtrykk og DNA-spor som eksempel på det motsatte; sikre bevis, noe det ikke finnes noe av i denne saken.

Lagmannen brukte som eksempel opplysningen om at Øygard og den fornærmede jenten har overnattet mellom seks og åtte ganger på samme hotellrom, uten at det dermed kan trekkes den slutning at de har hatt seksuell omgang.

Skype og SMS helt sentralt

— Hva kan utledes av dette faktum - man kan jo ligge under hver sin dyne uten å ha seksuell omgang, sa lagmannen, og minnet om de øvrige bevis som finnes i saken - fornærmedes forklaring, tiltaltes forklaring, forklaringene fra en rekke vitner og ikke minst de mange tekst- og Skype-meldingene, skriver Aftenposten.

— De kan man ikke komme unna. Det er helt sentralt å analysere de Skype- og SMS-meldinger som finnes, både for å analysere hva som står der og hva som ikke står der. Det må tas høyde for at det bare er bruddstykker av den totale kommunikasjon. Det sentrale er å vurderer det den fornærmede forteller om seksuell kontakt, sammenholdt med andre opplysninger, sa lagmannen.

Han minnet også om at den forstandige tvil skal komme tiltalte til gode, men det gjelder ikke den teoretiske eller oppkonstruerte tvil.

— Dere må bruke den tid dere trenger, sa lagmannen, før juryen trakk seg tilbake til rådslagningsrommet.

Kan overprøve juryen

Lagmannsretten vil bli sammenkalt når juryen har en kjennelse klar.

Hvis svaret blir «ja», blir det straffeutmåling.

Da vil det bli trukket ut tre jurymedlemmer. De skal sammen med juryens ordfører og de tre fagdommerne avgjøre straffen. Det blir i så fall først avholdt straffeutmålingsprosedyrer, der aktor og forsvarer argumenterer for hva slags straff Øygard bør få.

Hvis juryens svar blir «nei» betyr det at Øygard frifinnes.

Vanligvis er da straffesaken over. De tre fagdommerne har likevel anledning til å sette juryens frifinnende kjennelse til side hvis de er overbevist om at det er feil, og at Øygard likevel er skyldig. Saken vil i så fall komme opp igjen i lagmannsretten som stor meddommsrett, med tre fagdommere og fire legdommere.