(Spørsmålene er redigert av redaksjonen.)

1. Er Viggo Kristiansen skyldig i å ha drept ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia fredag 19. mai 2000?

2. Er handlingen som beskrevet i første spørsmål utført med overlegg og/eller den hensikt å skjule en annen forbrytelse og/eller unndra seg straffen for en sådan, eller skjule eller unndra seg straffen for voldtektene beskrevet i spørsmål 5 og 6?

3. Er Viggo Kristiansen skyldig i å ha drept Stine Sofie Sørstrønen i Baneheia fredag 19. mai 2000?

4. Er handlingen som beskrevet i første spørsmål utført med overlegg og/eller den hensikt å skjule en annen forbrytelse og/eller unndra seg straffen for en sådan, eller skjule eller unndra seg straffen for voldtektene beskrevet i spørsmål 5 og 6?

5. Er Viggo Kristiansen skyldig i ved vold eller ved å fremklasse alvorlig frykt for noens liv på helse, å ha tvunget noen til utuktig omgang, og at den utuktige omgangen var samleie, eller å ha medvirket til dette ved å ha beskrevet seg nedenfor?

Ved at han fredag 19. mai 2000 begikk seksuelle overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen.

6. Er Viggo Kristiansen skyldig i ved vold eller ved å fremklasse alvorlig frykt for noens liv på helse, å ha tvunget noen til utuktig omgang, og at den utuktige omgangen var samleie, eller å ha medvirket til dette ved å ha beskrevet seg nedenfor?

Ved at han fredag 19. mai 2000 begikk seksuelle overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen

7. Er Viggo Kristiansen skyldig i utuktig omgang med barn under 14 år, og den utuktige omgangen var samleie, eller å ha medvirket til dette ved at han forholdt seg som beskrevet nedenfor? Til tid og sted som nevnt under 5. spørsmål, forholdt han seg som der nærmere beskrevet overfor åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen?

8. Er Viggo Kristiansen skyldig i utuktig omgang med barn under 14 år, og den utuktige omgangen var samleie, eller å ha medvirket til dette ved at han forholdt seg som beskrevet nedenfor? Til tid og sted som nevnt under 5. spørsmål, forholdt han seg som der nærmere beskrevet overfor ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

9. Er Viggo Kristiansen skyldig i å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år, og den utuktig omgangen er likestilt ved samleie, ved at han forholdt seg som beskrevet nedenfor?

Ved flere anledninger i tidsrommet høsten 1994 til høsten 1994 begikk seksuelle overgrep mot en liten gutt i Kristiansand?

10. Har Viggo Kristiansen gjentatte ganger foreholdt seg som beskrevet i 9.spørsmål overfor et barn under 10 år?

Lovens strengeste straff

Dersom juryen finner Viggo Kristiansen skyldig etter tiltalten, risikerer han lovens strengeste straff. Han ble i byretten i fjor sommer dømt til 21 års fengsel for ugjerningene.

Juryen skal ikke ta stilling til om Jan Helge Andersens er skyldig eller ikke. Han ble dømt til 17 år i byretten i fjor. Han har bare anket straffeutmålingen, ikke skyldspørsmålet, til lagmannsretten.

Det er ventet at juryen vil offentliggjøre sin kjennelse i løpet av formiddagen.