18 jurymedlemmer møtte i Eidsivating lagmannsrett til ankesaken mot Per Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød. Bare 12 jurymedlemmer skal følge saken.

Forsvarerne var blitt enige om hvem de ville ha ut. Veronica Orderuds medforsvarer Heidi Ysen og aktor Olav Helge Thue leste opp et navn annenhver gang, til det var seks menn og seks kvinner igjen.

Thue leste til slutt opp en mann, men måtte ta seg i det og sortere ut en kvinne i stedet. Før "utskytingen" var alle 18 erklært habile i saken.

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen leste blant annet opp hele vitnelisten for å forsikre seg om jurymedlemmenes habilitet, ved at de ikke kan ha nært slektskap med involverte i saken.

Han spurte også om partene ville føre vitner i tillegg til dem som allerede sto på vitnelisten, og fikk til svar at aktor og forsvarerne ville føre minst to ekstra vitner hver.

Blant annet fikk han som ventet til svar at Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland ønsker å føre psykologiprofessor Gisli Gudjonsson som sakkyndig vitne.

Per Orderuds forsvarer Cato Schiøtz vil blant andre føre tidligere privatetterforsker og nå Kripos-sjef Ola Thune som vitne.

(NTB)