Lagmannsrettens administrator Jan Martin Flod brukte vel 25 minutter på å belære de ti lagrettemedlemmene om de forskjellige forholdene i drapssaken. Han presiserte at det her dreier seg om et forsettlig drap, og juryen skal finne ut om Ole Nicolai Kvisler og Joe Erling Jahr kan dømmes for forsettlig drap eller medvirkning til dette.

For å svare ja på de likelydende spørsmålene om Kvisler og Jahr må lagrettemedlemmene være overbevist om at én eller begge er skyldig i å ha forvoldt en annens død eller medvirket til dette. De må gjøre seg opp en mening om hvem som utførte det dødelige stikket mot hjertet, om det har vært brukt én eller to kniver og i så fall hvem som har brukt hvilken kniv. (NTB)