Nettstedet jus.no har i noen dager spurt sine brukere hva de synes om dagens juryordning. Blant de 1.148 som hadde svart torsdag, vil bare seks prosent beholde juryen slik den er i dag. Ti prosent ønsker å bytte ut folkejuryen med juridiske dommere alene. Resten – 84 prosent – ønsker en meddomsrett, altså at en blanding av juridiske dommere og folkejury skal avgjøre skyldspørsmålet.

Debatten om juryordningen fikk for alvor fart etter utspillet fra juryformannen i Orderud-saken.

(NTB)