Styret for Ludvig Holbergs minnefond har vedtatt å tildele Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi 2004 til professor Julia Kristeva. Prisen har en verdi på NOK 4, 5 millioner.

Julia Kristeva er direktør for Institutt for tekst— og dokumentsvitenskap (Sciences des textes et documents) ved Paris' 7. universitet (Jussieu).

Hun får Holbergprisen 2004 for sitt nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur, heter det i en pressemelding.

Hennes arbeid har hatt vesentlig betydning for feministisk teori og stor internasjonal innflytelse i mange fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Kristeva har utgitt mer enn 20 bøker og er fortsatt svært aktiv. Hun har i den senere tid vært særlig interessert i kvinnelige forfattere og intellektuelle.

Tverrfaglig forskerprofil

— Det er en stor glede for oss å kunne dele ut den første Holbergprisen til en så viktig forsker som professor Julia Kristeva. Med sin brede tverrfaglige forskerprofil og sine dyptgående studier av grunnleggende trekk ved menneskelig kommunikasjon og samhandling overskrider ikke bare Julia Kristeva de tradisjonelle grensene mellom vitenskapelige fagdisipliner; hun viser også hvordan avansert teoretisk forskning kan være avgjørende viktig også for den mer allmenne samfunns- og kulturdebatt, sier styreleder for Ludvig Holbergs minnefond Jan Fridthjof Bernt.

Nils Klim-prisen til Claes de Vreese

Styret for Ludvig Holbergs minnefond deler også ut Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere innen de samme fagfeltene som Holbergprisen. Prisen har en verdi på NOK 250,000. Styret har vedtatt å tildele Nils Klim-prisen 2004 til Claes de Vreese. Claes de Vreese har i en alder av bare 29 år markert seg som en selvstendig, innovativ og internasjonalt anerkjent forsker.

Hans forskningsinnsats foregår i skjæringspunktet mellom statsvitenskap, kommunikasjonsforskning og medievitenskap. Claes de Vreese er fra Danmark, men arbeider for tiden som Associate Professor ved Institutt for kommunikasjonsvitenskap, Universitetet i Amsterdam.

Den offisielle prisutdelingen finner sted 3. desember 2004 ved en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen, hvor H.K.H. Kronprins Haakon vil forestå tildelingen. Samme kveld inviterer regjeringen til bankett til ære for prisvinnerne.

VANT 4,5 MILLIONER: Julie Kristeva.
UIB