3. ETAPPE

28. For nesten 60 år siden endte et spennende opplegg i denne øygruppen, og en beretning om det fikk seinere en av verdens mest kjente priser. I år fikk vi en kopi, der det deltok en slektning av en av dem som var med første gang. En forvansket variant av områdets navn er blitt betegnelsen på en plass langt borte. Området har gitt navn til en festival i Norge som ble dratt i gang for syv år siden.

29 . Denne byen er en svært ung hovedstad, bygget på oljepenger, i et land som fikk sin frihet for 15— 16 år siden. Den gamle hovedstaden har hatt flere navn og var i Norge best kjent for sterke idrettsprestasjoner i en vinteridrett på 50-tallet. En feilstaving tidligere i år utløste en storstilt pr-kampanje fra myndighetene.

30. En prisbelønt forfatter som har lett etter denne byens melankolske sjel, fant nye sinnsbilder for kulturenes strid og sammenveving. En forfatter som for vel 150 år siden mente at byen ville bli verdens hovedstad i løpet av 200 år, har til nå ikke fått rett. Kirkefyrster fra seks ulike kirker holder til her. I en sportslig sammenheng er et kommende oppgjør mellom Norge og landet der denne byen ligger, omfattet med stor interesse.

31 . Norge har fått en verdensmester i en utbredt hjerneidrett. Han har samme navn som en av de europeiske byene med sterkest middelalderpreget utforming, den gamle bydelen ligger på en halvøy og har kilometerlange bueganger. Byen står på UNESCOs liste over verdens kulturarv. En europeisk liga der Brann i år ble en av de to klubbene som ble trukket ut til å få en sjanse i kvalifiseringen, har hovedsete i byen. Byens navn utgjør den første halvparten av et av fornavnene til han som skrev kanskje den mest benyttede julesang i Norge.

32. En gammel kjenning som det ble laget flere filmer om og som fikk et grunnstoff oppkalt etter seg, mistet i august i år sin status i denne hovedstaden, som ligger på begge sider av en elv. Byen er et stadig mer populært kortferiemål for nordmenn. Stavanger Symfoniorkester har deltatt på en festival her.

33. Denne øya er et arvelig len og en selvstendig stat som teknisk sett er eid av et statsoverhode. Skatteparadiset har hatt en merkelig blanding av demokrati og føydalisme, men innfører nå demokrati etter en folkeavstemning med knapt flertall for nyordningen. Her er biler og motorsykler ikke tillatt. Et berømt seilskip har gitt navn til et arrangement som flere norske byer har vært sentrum for.

34. En norsk finansinstitusjon lanserte i høst et opplegg for langsiktig global plassering av sparemidler. Det har samme navn som denne særpregede og tradisjonsrike ferieby med lave gulkalkede hus. En kjent norsk forfatter av spenningsromaner har samme navn som byen, det har også en forfatter som tok et krast oppgjør med den radikale 68-generasjonens forfattere, og en filmregissør som gikk mot et strengt ideologisk filmsyn. I sanden her ligger et særpreget natursenter, tegnet av en kjent operaarkitekt.

35 . I år er det 100 år siden det utkom en bok om en gutt i dette området. Han «likte best å sove og spise og stelle til ugagn». Hans fantastiske reise ble til en lærebok som igjen ble folkelesning. Forfatteren var den første i sitt slag som fikk en verdensberømt pris. Området er tett befolket, og var lenge viktig strategisk fordi fire lands interesser krysset hverandre her. Området har tilhørt to land. Her er det mange herregårder. En berømt astronom er født her.

36 . På dette stedet ble en liten norsk fabrikk startet på 50-tallet. Den produserte noen få prototyper, med et navn som er velkjent i nordisk tradisjon og er betegnelsen på et område på 800 kvkm som er viktig for norsk økonomi og der det i høst ble satt en kulturell verdensrekord. Tre idrettsutøvere med samme etternavn som stedet vi skal frem til, har til sammen to gull og to sølv i olympiske sommerleker.

37. Her bor hun som en artist gjerne vil hjem til. Hans oldefar fra Trøndelag er en forfatter som er meget lest i utlandet mens kritikken i Norge ofte har vært kjølig. Her er landets både høyestliggende kirke og gårdsbruk, og herfra kommer en som er trendsetter i mange ungdomsmiljøer og en av verdens mest kjente utøvere i en moderne sportsgren. Herfra kommer også den kjente forfatteren som skrev om ensomhet, samvittighetsangst, irrasjonell skyldfølelse og kamp mellom oppbyggende og destruktive krefter i menneskesinnet.

38 . Denne kommunen het tidligere det samme som en naturforekomst upåvirket av mennesker og som nesten alltid er biologisk gammel. Her har det vært bilproduksjon, og en privat jernbane ble åpnet på 1800-tallet. Herfra kom han som gjorde en oppfinnelse av et enkelt og nyttig produkt i papirsammenheng som i dag brukes over hele verden.

39 . Dette er navnet på to kjente norske øyer, men den sørligste er nok mest kjent. Den minste er den største i sitt slag i Norge. En kirke på den øya vi skal frem til ble for snart 500 år siden flyttet til fastlandet, til et sted som har gitt navn til et spesielt kunstverk, det eneste i sitt slag i Norden og et av de få med romansk karakter som er bevart i Europa. En norsk konge ble for litt over 900 år siden drept av bøndene på øya. Her ble han født som laget utypiske 1800-tallsmalerier som vekker stadig større interesse internasjonalt, og han er den skandinaviske kunstner som er best representert i det franske Louvre-museet. Hit flyttet man et hjem for feiltilpassede gutter.

40. I denne kommunen møttes de to ledene i en gammel pilegrimsvandring. I et anlegg her ble det tredobbelt norsk ved en stor idrettsbegivenhet. I november ble det her gjort viktige kirkevedtak. I kommunen ligger gården som ga navn til en salmedikter og skoledirektør, som igjen var far til tre professorer og en hagebrukshistoriker. En av professorene var far til en som innehadde verdens første ombud i sitt slag, og en annen skrev en biografi om sin svigerfar, som var norsk utenriksminister på et viktig tidspunkt i vår historie.

41 . Et fartøy kjent fra norsk polarhistorie har gitt navn til en stor byggekontrakt på dette stedet. Hun med måneskinnet bodde her en periode, og 100-årsdagen for hennes fødsel ble markert her. En hendelse i høst fikk stor oppmerksomhet. Både Ap og Høyre stiller med kvinnelige ordførerkandidater.

FRIST FOR INNSENDING

Bergens Tidende må ha løsninger på oppgavene senest torsdag 4. januar. Løsninger og navn på vinnere kommer i avisen lørdag 13. januar. Løsninger sendes til Bergens Tidende vAudun Yndestad postboks 7240, 5020 Bergen. Merk konvolutten tydelig med «Julereisen». Løsninger kan også sendes på e-post til: audun.yndestad@bt.no

PREMIERING

Hovedpremien er en gavesjekk fra et reisebyrå pålydende kr 5000. For å være med i trekningen om denne, må alle spørsmål i alle de tre etappene være riktig besvart. For hver etappe trekker vi dessuten en vinner som får en reiseradio.