2. ETAPPE

14. Vi skal til noe som kan være både en sentral gate i en storby, en drink med gin, en sigarett og et gammelt krokketliknende spill. Den ene enden av gaten har et navn knyttet til en kjent hendelse i landets historie, og der er det et norsk innslag hvert år.

15. Her spilte klubben som har vært uavbrutt i en toppserie i fotball siden 1919 og har 13 ligamesterskap. Nå har klubben fått ny hjemmebane med navn etter flyselskapet som sponser klubben. En sørlending spilte et 20-tall kamper for klubben på 1990-tallet. Kong Olav var en hyppig gjest på den tradisjonelle banen, som lever videre som en del av et utviklingsprogram opp mot kommende olympiske leker.

16 . En norsk idrettsutøver har i høst gjort det bra i nasjonalsporten i landet der han spiller på denne byens «oljelag». Byen ligger 280 km nordøst for et sted der Norge gjorde sitt dårligste vinter-OL noensinne. Byen er et av de raskest voksende byområder i landet, og her ligger et kjøpesenter som er et av verdens aller største. Både et kjent norsk kor og vår mest kjente trompetist markerte et jubileum her i 2005. 17. I en av årets store norske skandaler refererte man ofte til regler for medforfatterskap. De har sitt navn fra denne byen, som i undersøkelser er nevnt som verdens vakreste/mest trivelige å bo i. Et stort rederi med verdens største flåte av en spesiell type skip, har sitt hovedkvarter i denne byen og sitt norske hovedkvarter i Stavanger. En programavtale om øket norsk bistand til fattige mennesker i verdens byer ble tidligere i år undertegnet i byen, der det for 30 år siden ble arrangert en konferanse som førte til opprettelsen av et FN-organ. Om tre-fire år vil mange nordmenn være opptatt av det som skjer her.

18 . Denne byen er mange hundre forsteder på jakt etter et sentrum. En tredjedel av innbyggerne snakker et annet språk enn det nasjonale. Det var her to norske friidretts-ess mislykkes med å ta OL-gull på spesialdistansen. Vekkelsesmøter i en gate her la grunnlaget for en verdensvid, raskt voksende bevegelse, som har 40.000— 50.000 medlemmer i Norge. I år feiret den norske delen 100-årsjubileum.

19. Fra denne staten kommer han som i sin tid ble den yngste stabssjef hos en amerikansk president, og som seinere kom enda nærmere makten. Han har vært øverste sjef i et selskap som har deltatt i norsk olje- og gassvirksomhet siden den første letebrønnen i 1966. Statens navn betyr opprinnelig «svære slette, store prærie». Cowboy-staten var tidlig ute med å gi kvinnene stemmerett. Her ligger et meget kjent og besøkt område som går inn i en annen stat, og her finner man «Gamle Trofast».

20. Denne byen har samme navn som en stjernesprinter arrestert tiltalt for svindel og hvitvasking av penger, som en europeisk mediefigur som har vært sentralt i norsk debatt i høst, og som en militær som i oktober 1942 sørget for et vendepunkt i den 2. verdenskrig (men han fikk mye kritikk for ledelsen av en mislykket operasjon høsten 1944 i forbindelse med en bro over Rhinen). Byen spilte en viktig rolle under kampen om menneskerettigheter, og for over 50 år siden ble det leven da en dame nektet å gi fra seg sitteplass på buss. I staten der byen ligger, produseres en Mercedes-utgave.

21. En annen stjernesprinter, som fikk 5 medaljer under Sydney-OL, testet i sommer positivt på et ulovlig middel og dro uten forvarsel hjem fra Europa. Hennes fornavn er også navnet på fødebyen til skuespilleren som ble en legende etter tre filmer, som døde 24 år gammel og i sommer fikk oppkalt etter seg den highwayen der han krasjet med sin Porsche. Innbegrepet på den amerikanske westernhelten hadde navnet på denne byen som et av sine egentlige fornavn.

22 a) To «kvinner» skapte store problemer for denne halvmånebyen i fjor høst. En som flere ganger har ledet en parade ved en norsk musikkfestival, kommer herfra. En gudstjeneste herfra forrettet av en norsk biskop ble sendt i NRK i høst. En blå engel spilte i en film med byens navn i tittelen.

b) Sistnevnte skuespiller var også med i en film med navnet til en av de tettest befolkede steder i verden i tittelen. Denne byens navn inngår også i en tittel på en film om drømmer som er blitt kjent i Norge i år, og i tittelen til en diktsamling av en forfatter som i høst har kommet med en bok relatert til et politisk fenomen fra 60- og 70-tallet.

c) I en halvdokumentarisk, filmet roman brukte denne forfatteren et norsk kommunenavn som finnes i samme tittel som nevnt sist i spørsmål b. I august ble kommunen kjent som Norges første i sitt slag, til glede for produsenter i fattige land. En forfatter født i kommunen har i høst kommet med - ifølge kritikerne - en god roman om norsk etterkrigstid, om den enkelte og drømmene, de mange og planene, de få og suksessen, der et bevertningssted i kommunen med samme navn som en asiatisk hovedstad, inngår i tittelen.

23 . Denne byen ligger i en stat der det var mye snakk om manipulering for noen år siden, og som har fått navnet sitt etter en kirkelig høytidsdag. En serie med byens navn har gått på norsk fjernsyn. Særlig på lørdager vaier det flere norske flagg i byen.

24 . I 1802 ble det etablert et kjent akademi her. En norsk maler med samme navn som sin litterære onkel (en av våre mest kjente forfattere, som skrev både den første norske sjøfortelling og den første forretningsroman), laget for akademiet 12 bilder fra arbeidet med noe kjent som er 82 km langt. Her holdt president Bush en tale i 2002 som knesatte nye prinsipper for amerikansk utenrikspolitikk.

25. En kriminalroman av året har dette stedets navn i tittelen, det har også en roman som er elegant og full av assosiasjoner. Her har det vært norsk sjømannskirke. En verdenskjent idrettsmann med en sønn som har samme navn som stedet, har sagt: «Jeg vil at han skal døpes kristent, men foreløpig vet jeg ikke hvilken religion!» Og nylig sa han at han ikke skjønte leksene til sønnen.

26. Dette landet har en omdiskutert president. Det er nærmere tre ganger så stort som Norge i areal, og myntenheten har navn etter en person. Statoil har oljevirksomhet i landet. Englespranget er stort.

27 . En kvinne født på denne øyen, kom i fokus i forbindelse med bråk i et direktorat tidligere i år. Hun er gift med en næringslivsleder og politiker fra Stavanger. Øya har status som oversjøisk departement. Herfra kom også hun som ble gift med han som har gitt navn til en populær kake; hun ble kronet sammen med ham 1804 og førte et lysende hoff. Da hun ikke fødte ham noen arving, ble hun tvunget til skilsmisse. Brevvekslingen mellom de to er publisert en rekke ganger.

FRIST FOR INNSENDING

Bergens Tidende må ha løsninger på oppgavene senest torsdag 4. januar. Løsninger og navn på vinnere kommer i avisen lørdag 13. januar. Løsninger sendes til Bergens Tidende v/Audun Yndestad, postboks 7240, 5020 Bergen. Merk konvolutten tydelig med «Julereisen». Løsninger kan også sendes på e-post til: Audun Yndestad

PREMIERING

Hovedpremien er en gavesjekk fra et reisebyrå pålydende kr 5000. For å være med i trekningen om denne, må alle spørsmål i alle de tre etappene være riktig besvart. For hver etappe trekker vi dessuten en vinner som får en reiseradio.

1. etappe sto lørdag 23. desember. 3. og siste etappe kommer lørdag 30. desember.