Riksmeklingsmannen har kalt inn de norske postflygerne og West Air Sweden til megling fredag og lørdag.

— Om partene ikke blir enige, blir det full stans i all postflyging med selskapets fly fra lørdag ettermiddag. Dette vil trolig lamme distribusjonen av julepost i store deler av landet, sier generalsekretæren i Norsk Flygerforbund, advokat Sigurd Løkholm til bt.no.

Dette er de uenige om

Løkholm forteller at forbundet i lang tid har forsøkt å etablere en norsk tariffavtale med det svenske selskapet, uten å lykkes.

— Partene er blant annet uenige om bruk av kontraktsansatte og oppsigelsesvern for fast ansatte. Vi har bedt om en passus i avtalen om at selskapet ikke kan si opp fast ansatte så lenge man har innleid arbeidskraft. Den garantien har selskapet ikke villet gi, sier Løkholm.

Forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og West Air Sweden brøt sammen i november. Selskapet flyr for Posten i Norge.

21 flygere blir tatt ut i streik om det blir konflikt fra helgen.

- Stor fare for streik

- Hvordan vurderer du risikoen for at det blir streik?

— Om vi ikke får garanti mot at fast ansatte kan bli oppsagt samtidig som vi har innleid arbeidskraft inne, så vil jeg si at streikefaren er svært stor.

- Ingen dårlig samvittighet for at dere ødelegger julen for mange små barn?

— Jo, det har vi. Men vi har forhandlet i hele høst uten å nå frem. Vi har rettferdige krav. Om disse kravene ikke blir innfridd, er det arbeidsiver som spolerer julen for de små, sier Løkholm.

Avdramatiserer

Informasjonssjef Jørn Michaelsen i Posten avdramatiserer følgene av en streik:

— Vanlige pakker sendes uansett ikke med fly. Bare mindre pakker, som frankeres som brev, transporteres luftveien.

Michalsen legger til at siste frist for å rekke Postens julepostgaranti er torsdag 16. desember.

— En eventuell streik vil slå inn etter dette, først til helgen. Første postflyet som blir rammet, vil bli på mandag, sier Michalsen.

— Vi vil i tillegg gjøre alt vi kan for å minimalisere effekten av en eventuell streik, sier Michalsen.