Ankebehandlingen av Nokas-saken i Gulating lagmannsrett startet 4. september.

Bevisførselen ble ferdig i dag. 210 vitner og seks sakkyndige er avhørt i saken.

Nokas-saken fortsetter 3. januar. Da vil aktoratet, etter planen, begynne på sin prosedyre. Deretter er det forsvarernes tur.

Trolig vil prosedyrene ta et par uker.

Så er det rettsbelæring, hvor rettens administrator, lagdommer Daniel Lunde, forteller juryen hva den skal legge vekt på når skyldspørsmålet skal avgjøres.

Deretter trekker juryen seg tilbake for rådslagning, før den avgir sin kjennelse.

Etter at juryen har avgjort hvem som skal dømmes, skal fagdommerne trekke seg tilbake for å ta stilling til om de godtar eller forkaster juryens kjennelse.

Nokas-saken avsluttes med straffeutmålingsprosedyrer og utmåling av straff for dem som er dømt skyldig.