Antall studenter som blir tatt i juks har vokst eksplosivt, skriver Aftenposten.

En ringerunde til universitetene i de store byene og Høgskolen i Oslo forteller om spredte tilfeller av juks i de siste årene før Kvalitetsreformen høsten 2003. Dette året var det 28 fuskesaker ved de seks lærestedene Aftenposten undersøkte.

Antall saker som kommer inn til klagenemndene er nå på tett oppunder 100 i året.

– Vi frykter vi bare ser toppen av isfjellet. Jo mer oppfinnsomme studentene blir, jo verre blir det å oppdage, sier studiedirektør Hilde Skeie ved NTNU i Trondheim til Aftenposten.

De 11 juksesakene som ble avslørt ved NTNU i fjor, dreide seg i hovedsak om kopiering og plagiering. Jukset blir oppdaget av sensorer som aner at noe er galt. Språket i en oppgave kan for eksempel plutselig skifte radikalt underveis.

– Studentene kan nærmest bestille ferdige oppgaver i emnet de skriver om. Markedet er uuttømmelig for dem som vil jukse, mener Skeie.

Studenter som blir tatt i juks blir straffet hardt.. Det er ikke uvanlig at jukserne nektes adgang til norske universiteter og høyskoler i et halvt til ett år. De mest ekstreme tilfellene kan straffes med utvisning på livstid.