47-åringen skal også ha fått flere millioner kroner fra andre aktører. Mannen har oppført 53 internasjonale refererte publikasjoner og 73 sammendrag eller presentasjoner på CV’en sin. Mange av prosjektene har han vært alene om.

En oversikt VG har utarbeidet, viser at forskeren fra 1997 til i dag har fått 12,4 millioner kroner fra Norges forskningsråd, Universitetet for miljø— og biovitenskap på Ås (UMB) og Universitetet i Oslo (UiO).

Bare i år kan forskeren vente seg 1,2 millioner kroner, skriver avisen. Ifølge Norsk forskningsformasjon har professoren selv vært hovedansvarlig på alle disse prosjektene.

Mannen har i tillegg fått overføringer fra blant annet EU, amerikanske National Science Foundation, og det franske miljøverndepartementet.

UiO og UMB gransker nå forskeren, som er mistenkt for alvorlig juks. De to universitetene har nedsatt en granskingskomité som skal gå gjennom hele hans produksjon, og levere en rapport 8. januar neste år. Forskeren var fram til 2005 tilknyttet UMB på Ås, der han da hadde jobbet i ni år.

Det mulige fusket ble oppdaget for et par år siden da en stipendiat stilte spørsmål ved autentisiteten til data forskeren hadde brukt. Han fortsatte likevel i en deltidsstilling ved Universitetet i Oslo fram til sommeren 2006.