— Det er nå flertall på Stortinget for å innføre kjønnsnøytrale ekteskap, sier leder i LLH, Jon Reidar Øyan.

Han kaller valgresultatet en seier for alle som arbeider for lesbiske og homofiles rettigheter.

— Ap, SV og Venstre har programfestet kjønnsnøytral ekteskapslov. I tillegg vet vi også at mange i Sp og Høyre støtter dette kravet. Vi forventer at SV og AP holder sine løfter i regjeringsforhandlingene med Sp og sørger for at alle homofile som ønsker det, snart kan få lov til å gifte seg, uttaler Øyan i en pressemelding.

— Den dagen loven er på plass har vi nådd en milepæl i arbeidet for likeverd og likestilling her i landet. Det aller viktigste med en slik lovendring er at det vil sikre barn av homofile de samme rettighetene som andre barn, sier Øyan.

LLH-lederen mener arbeidet med å endre loven bør starte straks. Øyan håper de første lesbiske og homofile parene får gifte seg i løpet av ett års tid. Samtidig er han glad for at det han kaller «skremselspropaganda» fra visse krefter i forkant av valget ikke førte frem.