• Ren Frp-politikk, jubler Frp-formann Carl I. Hagen etter arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normans (H) redegjørelse om offentlig sektor.

— Redegjørelsen var en god oppsummering av mange forslag og utredninger fra Frp de siste 15 år. Det er oppsiktsvekkende at han tok til orde for forslag som regjeringspartiene i forrige, og også siste høst, har stemt ned. Dette lover godt for fremtiden, sier Hagen.

Han lover full støtte til regjeringens strategi og virkemidler.

De andre opposisjonspartiene kan styre sin begeistring. Deres gjennomgangsmelodi er at regjeringens politikk er en politikk for større forskjeller, og at det legges for stor vekt på konkurranse og privatisering.

— Der Norman varsler endringer, er det en endring mot større forskjeller mellom kommuner og distrikter, og mot større innslag av private løsninger. Dette vil først og fremst komme befolkningen i større kommuner til gode, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

— Normans varsling om at konkurranse er den beste måten å få folk til å samarbeide på er noe nytt og noe helt umulig, kommenterer Karin Andersen (SV).

— Norman har overdreven tro på konkurranseutsetting og privatisering. Det betyr at flere grupper enn i dag faller utenfor, og at de som kan betale for seg vil ha fortrinn når det gjelder ulike tilbud, sier Senterpartiets talskvinne, Magnhild Meltveit Kleppa.

Carl I Hagen jubler.