— Nå avslutter vi aksjonene, sier Svein Ørsnes, leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, til NTB.

Siden klokken 11.30 onsdag formiddag hadde han og andre bekymrede bønder stoppet biler på vei fra Sverige. Ved den nedlagte tollstasjonen i Lutnes, øst for Trysil, ble svenskehandlere møtt med informasjon om munn- og klovsyke, og en bønn om ikke å ta med kjøtt fra EU og EØS over grensen til Norge.

Lettet Hedmarksbøndene frykter at munn- og klovsyken skal spres til Norge, og har i lang tid bedt myndighetene innføre importforbud på kjøtt- og melkeprodukter.

— Vi er lettet og glade for det som nå har skjedd, men importforbudet bør vare lenger enn 14 dager. To uker er altfor lite, sier Ørsnes.

Han er ikke imponert over hvordan landbruksministeren har håndtert munn- og klovsyken.

— Importforbudet kommer sent, men forhåpentlig ikke for sent. Beredskapsplanen er i alle fall et skritt i riktig retning.

Gemyttlig Ørsnes og meningsfellene var virkelig i begivenhetenes sentrum onsdag formiddag. Media, tollvesen og politi var tilstede for å overvære den varslede aksjonen.

— Vi skal gjennomføre en planlagt rutinekontroll her i Lutnes i dag, og har bedt politiet om bistand, dersom aksjonistene gjør jobben vår vanskelig, sa tolldistriktssjef Inge Berg til NTB før aksjonen startet.

Da bøndene ankom tollstedet, ble stemningen svært gemyttlig, og det var aldri aktuelt for lensmann Even Olden å gripe inn.

— Siden bøndene ikke har valgt noen konfrontasjonslinje, holder vi oss på avstand, sa han til NTB.

Etter at landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen offentliggjorde importforbudet, pakket aksjonistene i Østerdalen sammen plakater, flygeblader og desinfeksjonsmiddel, som ble brukt til å sprøyte hjulene på bilene som kom fra Sverige.

— Vi har fått gehør for synspunktene våre. Første slag er vunnet, sier aksjonsleder Ørsnes til NTB.NTB