— Jeg venter nå på at Helse Vest skal sende oss planene for byggeprosjektet, slik at departementet kan komme i dialog om de siste detaljer som må på plass slik at endelig godkjenning kan bli gitt. Etter planen kan det skje allerede i neste måned, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren gir uttrykk for at hun er positiv til at Haukeland skal få bygget Barnesykehuset så fort som mulig.

— Første anledning vil være ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011, sier Strøm-Erichsen.

**Les også:

Handlekraftig helseminister**

Kan stå ferdig i 2015

Strøm-Erichsen presiserer at ingen statsråd kan love godkjenning av byggeplaner før de er oversendt departementet.

— Når jeg får søknaden oversendt, vil jeg arbeide med den intensjon å få byggeplanene godkjent så fort som mulig, sier hun.

Barnesykehuset skal bygges ut i to faser. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling skal bygges først. Det vil være dette byggetrinnet Helse- og omsorgsdepartementet vil godkjenne i første omgang.

Helse- og omsorgsministeren sier at forutsatt at alle formaliteter ved planene blir godkjent innen tidsfristen, er departementet innstilt på å godkjenne sykehusplanene slik at prosjektet kan komme med på statsbudsjettet for 2011.

Første byggetrinn skal etter planen stå ferdig i 2015. Deretter vil det etter planen bli bygget ny barneklinikk som kan være innflyttingsklar i 2020.

- Fremme i køen

Det er bare en drøy uke siden Strøm-Erichsen ble helse- og omsorgsminister.

Men allerede før hun visste hun skulle få ansvaret for helsepolitikk, fikk hun som forsvarsminister en innføring i planene for gigantprosjektet fra ledelsen ved Haukeland Universitetssykehus.

— Jeg besøkte sykehuset i valgkampen og fikk omvisning på Barneklinikken og en grundig presentasjon av byggeplanene, sier Strøm-Erichsen.

Hun peker på at de andre helseregionene nå har fått fullført eller i ferd med fullføre flere store sykehusprosjekter. Blant annet er det bygget nye sykehus både i Akershus og i Trondheim.

— Jeg er ikke tvil om at det er behov for et nytt barnesykehus på Haukeland. Haukeland står langt fremme i køen over store sykehusprosjekter som skal realiseres nå, slår hun fast.

På Haukeland blir signalene fra helseministeren møtt med lettelse og glede.

— Endelig, sier klinikksjefen for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Tor Visnes.

— Aller mest gledelig er dette for barna som blir behandlet hos oss. Lokalene våre har vært utgått på dato i mange år, sier Visnes.

Det nye barnesykehuset vil gjøre det mulig å samle barne- og ungdomspsykiatrien under et tak.

— Nå vil vi endelig kunne tilby behandling i et moderne sykehusmiljø der alt er lagt til rette for disse pasientene og også foreldrene som følger dem under behandlingen, sier Visnes.

Nord for Sentralblokken

Barnesykehuset skal ligge i området i området nord for Sentralblokken og Laboratorieblokken.

Når det nye sykehuset står ferdig, vil psykiatriske og somatiske avdelinger blir samlet i et bygg. En aktivitetssenter som blant annet inneholder svømmehall og gymsal skal fysisk binde de psykiatriske og somatiske avdelingene sammen.

Opprinnelig var det psykiatriske barnesykehuset planlagt til å ligge i Steinsviken. Disse planene ble skrinlagt for knapt ti år siden. Klinikkdirektør Visnes sier at det forsinket planene i en femårs periode.

— Likevel er det ikke tvil om at løsningen vi fikk ved å samle hele barnesykehuset på et sted er en bedre løsing både for de ansatte og for dem som blir pasienter på det nye barnesykehuset.

Hva synes du om planene? Si din mening her.

HÅVARD BJELLAND