Ved meklingsfristens utløp ved midnatt informerte meklingsmann Dag Stousland pressen om at han og meklingsmann Dag Nafstad begge vil legge fram en skisse i løpet av en time.

Nafstad mekler mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL), mens Stousland mekler mellom grafikerne organisert i Fellesforbundet og MBL.

I begge oppgjørene er pensjonsspørsmålet hovedproblemet, og de to skissene vil ha felles formuleringer om dette spørsmålet.

Både Nafstad og Stousland var tidligere på kvelden optimistiske til utsiktene for en løsning i de to meklingene.

Ifølge Nafstad er partene svært innstilt på å unngå streik.

– Meklingen bærer preg av at det er to parter som ønsker en løsning, så jeg er optimistisk, sa Nafstad.

Hvis meklingen likevel ikke fører fram og det blir konflikt, har NJ varslet plassoppsigelse for 3.550 journalister i alle mediebedrifter tilsluttet MBL, med unntak av Kanal 24 og Døves Media.

Fellesforbundet har på sin side varslet streik for 2.217 grafikere i 134 aviser og avistrykkerier. Går begge grupper til streik vil det ikke bli mulig for MBL-avisene å komme ut selv med redaktøraviser, siden ansatte ved trykkeriene blir tatt ut.

Parat Media, Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund følger de to meklingene som observatører, siden de tre har likelydende pensjonskrav i sin mekling overfor MBL til uken. Stousland skal da i ilden igjen.

– Men blir det brudd her kommer de bare på tirsdag og går igjen, sier Stousland.