–Årets oppgjør handler om vår rett som uavhengig fagforening til å føre frie forhandlinger, sier NJ-leder Olav Njaastad, som mener det er stor fare for streik.

Arbeidsgiverne har tilbudt 1.950 kroner i generelt tillegg, det samme som i oppgjøret mellom LO og NHO. NJ krever 3.000 kroner, samt 8.000 kroner til de lavest lønte journalistene.

–Dette dreier seg om sliterne og ryggraden i norsk presse. I en tid der lederne i de store konsernene tar ut millioner i fortjeneste for få måneders arbeid, fremstår arbeidsgivernes tilbud som arrogant, sier Njaastad i en pressemelding.

NTB