— Jeg har vært har vært i VG i 25 år, og i min tid har det aldri vært snakk om nedbemanning. Jeg tror faktisk det er første gang i VGs historie at nedbemanning har vært et aktuelt tema, sier redaksjonsklubbens leder Sven Arne Buggeland til Dagbladet.

Allerede i fjor opplevde VG et opplagsras på over 21.000 daglige eksemplarer, og starten på 2006 har vært enda verre.

I løpet av første kvartal har VG mistet 30.000 kjøpere hver dag i forhold til samme periode i 2005.

Torsdag ble de tillitsvalgt i VG-huset orientert om krisen. Buggeland og redaksjonsklubben har forståelse for at noe må gjøres.

— Det er begrenset hva man kan spare på bløtkaker og binders, sier han.

En sparepakke på 20 millioner kroner ble iverksatt allerede før gårsdagens sjokktall. Dette beløpet skal blant annet spares inn på mindre overtid, færre reiser og mindre innkjøpt stoff.

Nå venter trolig nye, harde sparetiltak. 11. mai legger Schibsted-konsernet fram de offisielle kvartalstallene. Samme dag vil nye spareplaner bli offentliggjort for VG.

— Vi håper jo at ledelsen tyr til nedbemanning som absolutt siste utvei. Jeg vet at det diskuteres både å gi ut en tynnere avis og å flytte trykkstarten fram. Vi trykker jo seint om natta, med alle de kostnadene det medfører, sier klubblederen.

Ansvarlig redaktør i VG, Bernt Olufsen, bekrefter at en kostnadsbesparende tiltaksplan vil bli lagt fram 11. mai.

— Det blir uansett en ny runde med avtalefestet pensjonsordning (AFP). Ytterligere besparing vil bli vurdert innenfor tre hovedposter: Produksjonskostnader, innkjøpskostnader og lønnskostnader, sier Olufsen.