Statsadvokaten mener å kunne bevise at det var Henrik Steen som ringte fødeavdelingen den 18. august 1999 og utga seg for å være "Dr. Calmeyer" fra Rikshospitalet. Han arbeidet da i bladet Propaganda,

Personen som ringte ville ha opplysninger rundt Marit Arnstads fødsel, og spurte blant annet etter opplysninger fra Helsekort for gravide. Han ønsket opplysninger om barnefarens blodtype og ville samtidig ha telefonnummeret til barnefaren. Påtalemyndigheten har konstatert skyld og funnet bevis for at det var Steen som sto bak.

— Hvis han ikke vedtar forelegget vil saken blir oversendt retten til behandling, sier statsadvokat Jan Henrik Dahle til Adresseavisen.

Steen nekter fortsatt for at det var han som utga seg for å være en lege fra Rikshospitalet.

— Jeg vet hvem det var som ringte sykehuset under falskt navn. Poenget er at det ikke var meg, sier han.

NTB