I en kronikk i Aftenposten lørdag skriver Gaarder at han fordømmer Israels krigshandlinger. Forfatteren anklager Israel for systematisk å ha forbrutt seg mot folkeretten, internasjonale konvensjoner og flere FN-resolusjoner.

– Vi anerkjenner ikke lenger staten Israel. Det er ingen vei tilbake. Staten Israel har voldtatt verdens anerkjennelse og får ikke fred før den legger ned sine våpen. Staten Israel i sin nåværende form er historie, skriver Gaarder.

I tillegg kritiserer han forestillingen om at jødene er Guds utvalgte folk.

– Vi tror ikke på forestillingen om Guds utvalgte folk. Vi ler av dette folkets griller og gråter over dets misgjerninger. Å opptre som Guds utvalgte folk er ikke bare dumt og arrogant, men en forbrytelse mot menneskeheten. Vi kaller det rasisme, skriver han.

Gaarder sier imidlertid at han ikke er imot Israel som sådan, men at han skiller mellom staten Israel av 1948 og staten Israel siden 1967.

– Jeg anerkjenner staten Israel slik FN anerkjenner Israel slik staten ble opprettet i 1948. Siden 1967 har vi sett at Israel ofte reagerer til skade for seg selv. Jeg ønsker absolutt at Israel av 1948 skal ha en framtid, men verdenssamfunnet har sviktet palestinerne, sier Gaarder til Aftenposten.