Jordskjelvet skjedde klokken 11.50 fredag formiddag. Heldigvis hadde skjelvet sitt sentrum langt ute i havet, der to tektoniske plater møtes mellom Svalbard og Grønland. Hvis et slikt skjelv hadde rammet fastlandet, ville det ført til store ødeleggelser.

– Vi har nettopp fått telefonkontakt med målestasjonen i King's Bay, jeg regner med at de har merket det godt der, sier professor Kuvvet Atakan ved Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen.

Han regner også med at jordskjelvet har vært merkbart i Longyearbyen, mens det bare ga mindre utslag på målestasjonen i Tromsø.

Ingen tsunami

På Institutt for geovitenskap jobbes det fremdeles hektisk med å få oversikt over jordskjelvet og hvilke konsekvenser det har fått. Ifølge Atakan skal det ikke være noen fare for at skjelvet skaper store bølger som kan gå mot land.

– Det var horisontal bevegelse av platene, det pleier ikke å føre til noen bølger, sier han.

Tsunamien som rammet Asia i 2004 ble utløst av en serie undersjøiske jordskjelv, men den gangen var det snakk om helt andre bevegelser, og dessuten skjelv som kan ha vært så sterke som 9,3 på Richter-skalaen.

Se hvordan skjelvet slo ut på forskjellige målestasjoner her

Tett mellom rekordene

Rekordjordskjelvet kommer et drøyt år etter den forrige rekorden i våre nærområder. 21. februar i fjor ble et jordskjelv utenfor Svalbard målt til 6,0 på Richter-skalaen.

– Det er interessant å observere at de to sterkeste skjelvene siden vi begynte med måleinstrumenter kommer så tett, sier Atakan med dårlig skjult begeistring over den høye aktiviteten på havbunnen utenfor Svalbard.

– Det vi ser nå er resultatene av en utvikling som startet for 25 millioner år siden, og vi ser virkelig at geologien er levende, sier han.

Nå venter Atakam og resten av geovitenskapen i Norge på en serie etterskjelv. Disse kan pågå i flere måneder, men ingen av dem vil kunne måle seg med dette jordskjelvet i styrke.

Liste over de sterkeste jordskjelvene i våre nære områder

STORSKJELV: Jordskjelvet utenfor Svalbard er det kraftigste som noen gang er målt på norsk territorium. Slik slo rystelsene ut på måleapparatene.
U.S. Geological Survey