Jordmoren i Helse Sunnmøre skal ha ført privat register og viderebrakt taushetsbelagt informasjon. Statens helsetilsyn betrakter forholdet som et svært alvorlig brudd på taushetsplikten.

— I dette tilfellet hadde hun opprettet sitt eget register over kvinner hun har forløst, for senere å sende konfirmasjonshilsninger til barna, står det i sakspapirene Sunnmørsposten har fått tilgang til.

Det var bekymringsmeldinger fra foreldrene til konfirmantene som gjorde arbeidsgiveren til jordmora oppmerksom på forholdet.

Blant annet skal enkelte mødre ha følt seg forulempet og reagert sterkt på at fødselsopplysninger kom fram i brevene til konfirmantene. I selve advarselen vises det til at opplysninger om fødselsdato, klokkeslett for fødsel og kjønn på barnet som ble født, er journalført i journalen til mor.

Jordmoren avslutta sitt arbeidsforhold i Helse Sunnmøre i sommer, etter at Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak i forbindelse med en fødsel. Jordmoren skal blant annet ha nektet en fødende å banne, og bedt henne vende seg mot Herren i bønn.

Statens helsetilsyn vurderer nå administrativ reaksjon mot jordmoren, hvor hun kan bli fratatt autorisasjonen.