— Det gjenstår fortsatt avklaringer før staten legger fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, sier statens forhandlingsleder Per Harald Grue.

Han viser til at jordbrukets krav er omfattende og at forhandlingsutvalget trenger noe mer tid for å avklare nødvendige spørsmål.

Det er imidlertid landbruksminister Terje Riis-Johansen som er den reelle forhandlingslederen ved årets jordbruksoppgjør. Tidligere var det administrasjonsministeren som formelt var ansvarlig for forhandlingene som alltid ledes av departementsråd Grue i Landbruksdepartementet.

Denne gang sørget Riis-Johansen for å få det formelle ansvaret, noe som i praksis har ført til at den kritiske delen av forhandlingene nå pågår i selve regjeringen.