— Selv om slagordet stammer fra 1946, er det like aktuelt. Vi må bygge landet, bygge nytt, bygge om, bygge på, sier Jonas Gahr Støre.

Han har ledet Arbeiderpartiet i én måned nå.

Lørdag møter han AUF for første gang som Ap-sjef. Da skal han blant annet snakke om fremtidens storbyer, og hvordan vi skal organisere oss. Hvordan skal vi ta oss frem i storbyene, hvordan skal vi bo, jobbe, og få en luft vi kan puste i?

— Det er jo dagens unge som skal leve og bo i storbyene, som vil vokse kraftig de neste 20–25 årene. Oslo vil vokse med 30 prosent, Bergen med 22, Trondheim 21, Stavanger 11 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.- Vi må tenke nytt om hvor og hvordan vi bygger kollektivtrafikk og våre boliger. Se til Stavanger der Lyse Energi ikke kaller seg et kraftselskap, men et infrastrukturselskap; De strekker fiberkabler for fremtidens løsninger i hjemmene, for omsorgsteknologi som gjør at folk kan bo hjemme lenger.

Storbypolitikk

Ap har et eget storbyutvalg som vil legge frem konkrete planer for hvordan partiet vil utvikle byene. Det er jo kommunevalg neste år, og Ap har ambisjon om å gjenerobre flere av de største byene.

— Det er alltid et valg rundt neste hjørne i Norge. Mine tanker om dette er ikke avhengig av et valg. Vi må bare se på realiteten, det kommer en kraftig vekst som vi som nasjon må forberede, og ikke bare overlate til markedskreftene.

- Du er ikke redd for å overstyre lokaldemokratiet?

— Nei, det gjøres ulike løsninger ut fra lokale behov, slik ønsker vi det. Det ser vi blant annet i kollektivtrafikken, der Bergen har valgt bybane, mens Stavanger og Trondheim har landet på ulike bussalternativer. Men Norge er en sum av lokale fellesskap, så må vi nasjonalt legge til rette for de beste løsningene.

— Men der finnes eksempler der staten burde tatt styringen, som på Fornebu der ulike lokale myndigheter ikke har klart å få til en baneløsning. Det er egentlig en skandale.

Mer penger

I fjor vedtok Stortinget Nasjonal Transportplan, med 26 milliarder kroner til kollektivsatsing, og gang og sykkelveier.

— Vi må kritisk spørre om dette er nok, sier Gahr Støre, som ikke vil tallfeste hvor stor del av satsingen staten bør ta.

— Det er de i vårt parti som snakker om over 50 prosent. Det vil ikke jeg ta stilling til ennå, Men det vil koste mange milliarder å bygge ut kollektivtilbudet i disse byene. Det blir jo en utfordring med en regjering som heller gir store skattekutt til 15 prosent av den rikeste del av befolkningen. Det vi trenger er en stor, offentlig innovasjonsplan, som igjen vil utløse private investeringer.

Verdig rusomsorg

- En stor vekst i byene vil medføre økte rusproblemer. Hvordan vil du møte det?

— Vi må forsøke å fjerne overdosedødsfallene, de er bunnen av uverdighet, synes jeg. Vi må begynne i andre enden, og legge mere vekt på forebygging. Men jeg har forståelse for lokalpolitikere som i Oslo og Bergen tar drastiske skritt, som å stenge områder der de narkomane oppholder seg. Det kan handle om alminnelig orden og trivsel for resten av byens befolkning. Så må vi våge å tenke nytt, og alternativt.

Jeg har forståelse for lokalpolitikere som i Oslo og Bergen tar drastiske skritt, som å stenge områder der de narkomane oppholder seg

Derfor støttet Ap Haukeland sykehus sitt prosjekt med heroinbasert, kontrollert behandling. Men jeg er ikke for en legalisering av canabisprodukter, sier Ap-lederen.

— For øvrig er jeg vel så bekymret for økningen av alkoholbruken, særlig i den eldre del av befolkningen. Dette snakker vi lite om. Men her er kilden til store problemer.