— Dette er en løsning som sykehuset er tilfreds med. Under det møtet som vi hadde med ham mandag ble han gitt denne muligheten, og onsdag meddelte han at han ønsket å si opp, sier HR-direktør Toril Ressem til NTB.

Som overlege har Sudbø egentlig tre måneders oppsigelsestid, men sykehuset har innvilget ham arbeidsfritak i oppsigelsesperioden, sier Ressem.

Jon Sudbø innrømmet i januar å ha forfalsket grunnlagsmaterialet til en vitenskapelig artikkel publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet høsten 2005. En granskingskommisjon som ble nedsatt har konkludert med at det vesentlige i forskerens vitenskapelige produksjon fremstår som ugyldig.