Lilland startet sin karriere i Jegertropp ved Garnisonen i Porsanger. Senere kom han tilbake som kompanisjef og operasjonsoffiser ved Garnisonen i Porsanger. Han har fullført «Führungsakadamie» i Tyskland og «US Army War College» i USA. I tillegg har Lilland omfattende operativ erfaring gjennom sentrale stillinger i FN, NATO og koalisjonsoperasjoner

– Jeg tar med meg mange impulser fra internasjonale miljø, som jeg håper og tror vil komme godt med i arbeidet som ligger foran oss i Hærens styrker, sier Lilland.