Thendrup ble i Stavanger tingrett dømt til 13 års fengsel for sin medvirkning til NOKAS-ranet. Thendrup ba om betenkningstid.

Retten la Thendrups erkjennelse av det meste av det som skjedde under NOKAS-ranet til grunn for dommen. I tillegg til tilståelsen spilte avgjørende tekniske bevis en viktig rolle. Flere steder ble Thendrups DNA funnet.

– Du ble forespurt om å være med på et enkelt ran, og ble forespeilet 10 millioner kroner for dette. Selv har du flere ganger i retten sagt at du følte at du hadde pengene i lomma, sa sorenskriver Helge Bjørnestad under opplesningen av et utdrag av dommen.

Thendrup er raneren som ble skutt i låret av politiet på Domkirkeplassen.

– Du er gitt en viss strafferabatt, sa Bjørnestad til Thendrup, som svarte at han ville ha betenkningstid.