Utdanningsdirektoratet konkluderte i forrige uke med at John Bauer-skolene i Oslo og Bergen har brukt statstilskudd på en ulovlig måte, og de må betale tilbake 7,3 millioner kroner de har fått i urettmessig støtte.

Nå gjør tilbakebetalingskravet, sammen med synkende elevtall, at Skandinavias største privatskolekjede må legge ned sin avdeling i Oslo, melder NRK.

150 elever har med dette fått beskjed om at de står uten skoleplass fra høsten av.

— Vil gi dem et tilbud

– Alle ungdommer i Norge har rett til opplæring. Oslo kommune er forberedt på å ta imot disse og gi dem et tilbud. Vi har erfaring med dette etter tidligere nedleggelser av privatgymnaser, sier Kjell Richard Andresen i utdanningsetaten i Oslo kommune.

Etter privatskoleloven er det forbudt å ta ut profitt fra skoledriften. Alle inntekter skal komme elevene til gode. Det har ikke skjedd i alle avtalene mellom skolene og morselskaper som har vært eid og drevet av gründerne bak John Bauer-gymnaset.

Utdanningsdirektoratet krevde tilbakebetaling av 4 millioner kroner fra skolen i Oslo og 3,3 millioner fra Bergen – penger som skolen urettmessig har fått utbetalt mellom 2005 og 2007.

Nye eiere

John Bauer Gymnas i Bergen drives videre med nye eiere.

— Skolen i Bergen drives videre, og får nye eiere. Den nye eieren heter Bård Tronvoll og tar over i samarbeid med de ansatte på skolen, sier Guri Auran, rektor ved John Bauer Gymnas i Bergen.

— Vi har sendt ut et skriv til elevene i Bergen, med informasjon om situasjonen, sier Auran.

John Bauer-skolen i Bergen får ny eier.