– Jeg ble sjokkert da jeg hørte hvem politiet hadde tatt. Den mannen ble jo anbefalt av barnevernet, forteller en eldre kvinne fra Bergen.

På begynnelsen av 90-tallet skal den siktede bergenseren ha vært støttekontakt både for barnebarnet hennes og andre gutter i motorsportmiljøet i Loddefjord. Felles for mange var at de hadde vært utsatt for omsorgssvikt hjemme.

Les også: Skjulte overgrep for politibror

Møter med barnevernet

Bergen kommune var pådriver og bidro økonomisk da trialklubben i Loddefjord ble etablert på slutten av 80-tallet. Verkstedet og banen like ved Vestkanten ble sett på som verdifulle fritidstilbud for ungdom i bydelen.

– Vi hadde på denne tiden mye kontakt med barnevernstjenesten. De ønsket at vi skulle ta oss av noen ungdommer som slet på hjemmebane. Klubben fikk penger til drift, og enkelte personer fikk lønn for å ta seg av noen ungdommer spesielt, forteller tidligere klubbleder Ronny Dahl.

På begynnelsen av 90-tallet involverte den siktede 55-åringen seg i klubben. Han var både hjelpetrener og aktiv utøver, bistod barna i verkstedet, og reiste rundt på stevner.

Les også: Ekspertene tok feil

– Vi så på ham som en ressursperson, og tok ham med på møter med barnevernet. Her fikk vi informasjon om problemene til barna vi skulle hjelpe. Det dreide seg først og fremst om gutter som hadde vært involvert i kriminalitet eller slet på hjemmebane.

– Jobbet han for barnevernet?

– Ja, han fikk lønn som støttekontakt. Det dreide seg om noen timer i uken over en periode. Jeg vet ikke helt hvor mange år det kan ha dreid seg om.

– Hvilke tanker gjorde du deg da hørte hva han er anklaget for?

– Jeg hadde aldri tenkt at han kunne gjøre noe slikt. Vi ville jo ha ham med fordi han var en steikende all right kar med stor interesse for barne— og ungdomsarbeid, sier Dahl.

Les også: Pornoselskap kjøpte Lommemannen.no

Ville bytte støttekontakt

Gjennom trialmiljøet kom 55-åringen i kontakt med en gutt i begynnelsen av tenårene som på dette tidspunktet bodde hos sin bestemor.

– Jeg var i flere møter med barnevernet på denne tiden. En dag sa de at de hadde funnet en støttekontakt som kunne ta seg av barnebarnet mitt på fritiden, forteller bestemoren.

Kort tid senere ble hun introdusert for mannen som nå er utpekt som landets verste sedelighetsforbryter. I denne perioden jobbet han også som snøbrøyter ved Godvik skole, en spesialskole for elever med særskilte behov.

– De gjorde ting sammen på ettermiddager og kvelder, gikk på kino og slikt. Det dreide seg om noen timer i uken over en periode på cirka ett år.

Etter hvert ønsket barnebarnet å bytte støttekontakt, men ville ikke si hvorfor. 55-åringen skal ha mislikt at han måtte slutte.

– Han sa: «Jeg synes ikke det er snilt av deg. Jeg har jo gjort så mye for deg», forteller bestemoren

Verken hun eller andre i familien har i dag kontakt med barnebarnet.

– Tas på alvor

Anne Kleiven var leder for barnevernstjenesten i Loddefjord på det aktuelle tidspunktet. Hun kjenner godt til motorsportklubben ved Vestkanten, men kan ikke huske at den siktede 55-åringen sto på deres lønningsliste.

– Jeg jobbet på et overordnet nivå, og kjenner ikke til dette. Om det har vært en slik kontakt, må det ha vært mellom ham og en saksbehandler, sier Kleiven.

Barnevernstjenesten støttet i denne perioden ulike lag og klubber med driftsmidler. Flere trenere ble lønnet som støttekontakter for å ta seg av enkelte gutter og jenter spesielt.

– På generelt grunnlag kan jeg si at de fulgte opp barn som var i risikosonen. Det vil si barn vi hadde mottatt bekymringsmeldinger om.

Alle støttekontakter måtte ifølge Kleiven gjennom omfattende ansettelsesprosedyrer med intervju. Den gang krevde man ikke politiattest. Det gjør man i dag.

Nåværende barnevernssjef, Sissel Gjendem, kjenner ikke til 55-åringens virke som støttekontakt.

– Dette er helt ukjent for meg, men jeg tar selvfølgelig denne informasjon på alvor. Om noen vet noe, bør de henvende seg til politiet, sier Gjendem.

Sævig, Rune
Amundsen, Paul S.