Marokkanske myndigheter har anmodet om at de involverte personene i Marokko-saken må avhøres rettslig i Norge. Ifølge Aftenposten ligger det an til at anmodningen etterkommes for tre personer som var involvert i saken: «Petter», som er dekknavnet på den tidligere politi— og etterretningsagenten, samt de to marinejegeroffiserene.

Oslo-politiet jobber med anmodningen.

— Vi arbeider nå med anmodningen fra marokkanske myndigheter. Det er Justisdepartementet, Riksadvokaten og statsadvokaten som har bedt oss om et svar. Vi er ikke ferdig med dette arbeidet, sier ansvarlig politijurist Trine Krok i Oslo politidistrikt.

Hun opplyser at de tre, hvis de blir innkalt til avhør, trolig vil få status som vitner eller mistenkte.

— Det vil gjøres for at de skal kunne få advokat og den beskyttelsen de har krav på, forklarer Krok.