Fylkeslederen i Møre og Romsdal, Ove Paulsen, sier til NTB at landsmøtet må vurdere Sponheims kandidatur og innstillingen fra valgkomiteen på fritt grunnlag.

Generalsekretær Geir Olsen sier at det ikke er noe nytt at det arbeides for å finne en alternativ lederkandidat, men at han ikke har hørt noe navn.

— Sponheim burde tatt ansvar for valgresultatet og stilt sin plass til disposisjon slik andre i landsstyret gjorde. Nå har valgkomiteen ikke foreslått gjenvalg på dem som tok ansvar. Dette er en dårlig måte å gjøre det på. Nå er det viktig at fylkesårsmøtene kommer frem med kandidater som kan virke samlende slik at vi kan få en lederdiskusjon på fritt grunnlag, sier Paulsen.

Paulsen sier at valgkomiteen har fått mange innspill om en alternativ leder, men at disse er blitt avfeid.

Paulsen støtter nestleder Aud Folkestads kritikk av Sponheim, og viser til at hun har full støtte i vedtaket fra landsstyremøtet som ble holdt etter valget. Landsstyret ville at partilederen skulle ta ansvar og heller forsøke å gjenreise partiet framfor å bli statsråd.

— Lars gikk imot dette vedtaket. Unnskyldningen var at Kristelig Folkeparti og Kjell Magne Bondevik ønsket at partilederne skulle være med i regjeringen. Men det skal vel ikke være slik at Kristelig Folkeparti styrer hva Venstre skal gjøre eller ikke gjøre, spør Paulsen. (NTB)

FÅR KJEFT: Lars Sponheim.