— Min opplevelse er at folk i dag synes det er viktig å bevare kjernefamilien. Og de søker gjerne hjelp for å få det til, sier familieterapeut Ragnhild Leite.

Terskelen for å involvere andre i samlivsvansker har blitt lavere. Mange kommer til familiekontoret nærmest med en bestilling: de vil ikke har brudd.

— Unge par er bevisst på at barna ikke skal oppleve brudd. Kanskje skyldes det at de selv har opplevd skilsmisse og derfor er villige til å gjøre en ekstra innsats for å unngå at deres barn skal oppleve det samme, fortsetter familieterapeuten.

Hun beundrer folk som er villig til å jobbe hardt for å få til et godt familieliv, og bekrefter at hun ser mange som lykkes etter å ha fått gode råd fra en tredjeperson.

Noen kommer imidlertid for seint.

— I blant har den ene allerede bestemt seg for å bryte opp og er egentlig på vei ut, sier Leite.

Hun får støtte av Torill Farstad Dahl som jobber som prest. Hun tror det ligger i vår natur at vi søker etter fellesskapet og tryggheten en kjernefamilie kan gi.

— Vi mennesker har behov for å vite at vi hører til. Både voksne og barn trenger et sted de vet at de er akseptert og elsket som de er. Det er et sånt sted familien skal være, sier Farstad Dahl.

Selv om vi lever i en tid med mye skilsmisser, tror hun ikke folk har mistet troen på kjernefamilien som idealet, men hun mener det fortsatt er vanskelig for mange å akseptere familieformer som er forskjellige fra det tradisjonelle idealet.