Nina Skrånestø Nesheim

Det finnes utrolig mange muligheter for folk som ønsker å jobbe i utlandet en periode. Omtrent 10.000 stillinger er tilgjengelige i året på aetat.no. Dette er en dobling bare de siste fem årene, sier Berit Alfsen Eures.

Eures driver med rekruttering av arbeidskraft til og fra utlandet.

Den positive utviklingen skyldes blant annet at det er billigere for norske firma å etablere seg i utlandet, og nordmenn er generelt flinke i språk og populære på det utenlandske markedet.

Start karrieren i utlandet

Interessen for å jobbe i Spania er stor, med Storbritannia, Frankrike, Italia og Irland på de neste plassene.

Verden er blitt mindre og det er lettere å reise. Og mange ser på et utenlandsopphold som en fin måte å bli kjent med andre kulturer og språk.

Eugenia Filip Tecusan, EURES rådgiver på Aetat jobbservice Oslo, mener det kan være lurt å starte karrieren i utlandet, spesielt hvis du har studert i utlandet. Og hun erfarer at noen tar sjansen på noen år i utlandet nettopp fordi arbeidsmarkedet i Norge er så bra og det dermed er lett å få jobb når en kommer tilbake.

— Det er positivt for videre jobbmuligheter å ta seg en jobb i et annet land, det viser at du har initiativ, sier Tecusan.

Hun anbefaler de unge å reise før de stifter familie.

— Vi opplever at en del familier velger å ha barna på norske skoler og bo i områder med mange andre nordmenn for å gjøre overgangen så smidig som mulig, men da går de ofte glipp av muligheten til å bli godt kjent med kulturen i landet de oppholder seg i, sier Tecusan.

Mye å sette seg inn i

Louise Syrtveit ved Kristiansand Likningskontor bekrefter at det de siste årene har vært en økning av nordmenn som jobber utenlands. Flere bedrifter satser i utlandet nå enn tidligere.

Men mange blir forvirret over kompliserte skatteregler. Reglene er de siste årene blitt skjerpet og mer omfattende.

Alle som er bosatt i Norge er skattepliktig her i landet for all formue og inntekt - uansett hvor i verden den befinner seg. Dette kalles den globale skatteplikten.

— Den globale skatteplikten kan vedvare i flere år etter at man har tatt opphold i utlandet. Det er ligningskontoret som avgjør når den opphører, opplyser Syrtveit.

Man kan altså ikke unnlate å opplyse om utenlandske inntekter og formue i selvangivelsen fordi man er skattepliktig i utlandet. Det hender ofte at det betales skatt til to land samtidig. Det er forskjellige måter å forebygge dobbeltbeskatning på.

— Jeg vil anbefale folk som skal jobbe utenlands om å ta kontakt med sitt likningskontor for å få veiledning, sier Syrtveit.

Fædrelandsvennen/Bergens Tidende