Ryggplager er den dyreste enkeltlidelsen i Norge. Hvert år koster ryggene oss 15 milliarder kroner, og hele 15 prosent av befolkningen har vondt i ryggen — til enhver tid! Dessverre er tallet stadig økende, men nå samles ekspertene til dyst. En ting er de foreløpig enige om: å overdramatisere ryggplager hjelper ikke. Å stemple den jevne ryggsliter som syk og ufør hjelper ingen. Det som gagner pasienten viser seg å være det som gagner samfunnet også. Hvis du holder deg i aktivitet og kommer deg tilbake i arbeid så snart som mulig, vil over 90 prosent oppleve at plagene gir seg i løpet av kort tid. Helt uten behandling.

Vet lite om årsaken

— Hele 53 prosent av befolkningen rapporterer at de har hatt vondt i ryggen det siste året. Det er et høyt tall, men slik har det alltid vært. Det nye er at ryggplager er blitt en sykdom og en industri. En del behandlere vektlegger at du skal sitte rett og løfte rett, men når det kommer til stykket vet vi veldig lite om hvorfor folk får vondt i ryggen. Men vi vet helt sikkert at det ikke hjelper å resignere i sengen, sier Hans Otto Engvold, rådgiver i Nasjonalt ryggnettverk.

Onsdag og torsdag var Bergen hovedsete for en konferanse der leger, fysioterapeuter og kiropraktorer samles for å skape en felles front mot ryggplagene. Misinformasjonen på feltet er betydelig, både blant leger og pasienter.

— Vi ønsker ikke å bagatellisere de med kroniske ryggplager, men de utgjør tross alt bare to, tre prosent, sier Engvold. Han er overbevist om at en mer avslappet holdning til lidelsen, vil gjøre hverdagen enklere for mange.

Liten hjelp med røntgen

Så hva kan du gjøre når smertene jager oppetter ryggen? For det første; ikke fortvil! Du overlever. Etter et par dager med smertestillende medisin og ro, hjelper det å være i normal, lett aktivitet. Å komme seg tidlig tilbake i arbeid er terapi, mener Engvold. Tross alt er det bare rundt en prosent som trenger operasjon. Røntgen hjelper bare i halvparten av tilfellene, fordi helsepersonell ofte ikke kan forklare hvorfor du har vondt. 35 prosent av den voksne befolkningen har prolaps, uten at de merker det.

— Du har hovedansvaret for din egen helse, og dine forventninger til ryggplagene styrer i høy grad formen din. Det viktigste er en positiv grunnholdning, mener Engvold.